Единица 10

Част 3

 

Тука е стената на плача. Винаги съм мечтал да видя стената на плача в Йерусалем.

Човек може да напише молба върху листче и да го пъхне между два камъка в стената.

Какво желание имаш ?

Това е тайна. Татко стената на плача стена от светия храм ли е ? Стената на плача е част от подпорната стена на храма. Защо има големи и малки камъни в стената?

Големите камъни са от времето на Херодос. Цар Херодос е изградил храма преди 2000 години.

А малките камъни?

Малките камъни са от времето на кръстоносците, най-малките камъни са от арабско и турско време.

Разбирам. Камъните разказват историята на стената на плача. Татко къде да пъхна листчето?

Това голяма тайна ли е?

Това е една много голяма тайна.

Една много голяма тайна се пъха между големи камъни.